Fundusze Arka szyte ma miarę

 

Oferta funduszy inwestycyjnych Arka została wzbogacona o nowe subfundusze, wśród których niemal każdy inwestor może znaleźć produkt najbardziej dla siebie odpowiedni. Sprawdźcie szczegóły.

Gotowe strategie inwestycyjne

Jeżeli chcecie powierzyć zarządzanie swoimi inwestycjami fachowcom, to proponujemy cztery gotowe rozwiązania inwestycyjne oferowane w ramach Arka Prestiż SFIO. Zbudowano je w oparciu o subfundusze Arka BZ WBK FIO. Zostały tak przygotowane, żeby spełnić wymagania inwestorów o różnych potrzebach zarówno pod kątem czasu inwestycji, jak i akceptowanego poziomu ryzyka. Zobaczcie, która strategia inwestycyjna najbardziej odpowiada Waszym oczekiwaniom:

 

 

(*KIDI – Kluczowe informacje dla inwestorów (ang. Key Inwestor Information Document – KIID) – jest do dokument, w którym znajdują się informacje o subfunduszach: poziom ryzyka, historyczne stopy zwrotu, skrót polityki inwestycyjnej, zarządzający funduszem oraz pobierane opłaty.)

Z kolei osobom aktywnie zarządzającym swoimi inwestycjami, proponujemy kolejnych pięć nowych subfunduszy w ramach funduszu Arka Prestiż SFIO. W tych rozwiązaniach zarządzający BZ WBK TFI inwestować będą w akcje lub obligacje, ale także w starannie wyselekcjonowane fundusze dostarczane przez globalnych zarządzających. Inwestorzy znajdą tutaj takie nowości, jak subfundusz rynku amerykańskiego czy subfundusz technologii i innowacji.

Wysoką jakość produktów BZ WBK TFI potwierdzają liczne nagrody, m.in.: zajęcie 3 miejsca w kategorii „Najlepsze TFI” w rankingu Rzeczpospolitej (październik 2017) oraz nagrody i wyróżnienia ALFA za rok 2015 i 2016, przyznawane przez niezależny instytut badawczy Analizy Online.

Możecie inwestować, jak chcecie

Naszym Klientom oferujemy dostęp do oferty funduszy inwestycyjnych Arka w ramach znanej i wysoko ocenianej przez klientów bankowości elektronicznej BZWBK24. W jednym miejscu prezentujemy komplet informacji przydatnych do podejmowania decyzji o zainwestowaniu środków w wybrane przez klienta subfundusze, m.in. kluczowe informacje da inwestorów, tabele opłat, notowania funduszy. Ścieżka zawierania transakcji jest teraz bardziej przyjazna i intuicyjna, a co najważniejsze wyjaśnia klientowi ewentualne wątpliwości na każdym etapie składania zlecenia. Wystarczy po zalogowaniu wybrać zakładkę FUNDUSZE ARKA.

Dzięki tym udogodnieniom, klienci mogą teraz inwestować, tak jak chcą.

Sprawdź ofertę funduszy inwestycyjnych Arka: w BZWBK24 lub w oddziale Banku.

Tabele opłat wraz z informacją o promocjach znajdziecie tutaj.

Zapoznajcie się także dokumentami dotyczącymi subfunduszy: KIDI oraz prospektami informacyjnymi.

 

Bank Zachodni WBK S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszy Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe dotyczące Funduszy oraz czynniki ryzyka znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz prospektach informacyjnych dostępnych na stronie arka.pl. Rodzaje i wysokość opłat obowiązujących w Funduszach Arka znajdują się w tabelach opłat zamieszczonych na stronie arka.pl.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Klasyfikacja subfunduszy jest uzależniona od parametrów wskazanych przez BZ WBK TFI S.A. w KIDI oraz prospekcie informacyjnym. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej czy rekomendacji, ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. BZ WBK TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 996 ze zm.). Stan na 12.02.2018 r.

 

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ

  • Witam przestrzegan wszystkich. Kupiłam w 1991 roku akcje Prosper Banku, w 1994 roku właścicielem tego banku stał sie Narodowy Bank Polski, w 1997 r. powstał Kredyt Bank, w 2001 zmienił nazwę na Polski Kredyt Bank S.A, a w 2013 r. zrobili fuzję z Bankiem Zachodnim WBK. Na dzień dzisiejszy musze dopłacić żeby zamknąc rachunek poniewaz wciąż rosna kosztyn utrzymania rachunku a jua nie dośc że straciłam pieniadze to jeszcze nadal ich utrzymuję.
    NIc dodac nic ując tylko założyć BANK.

  • Pojawiły się nowe, otwarte subfundusze dla Wybranych (jak np. Arka Prestiż Technologii i Innowacji), ale mimo różnych prób kontaktowania się z bankiem nie uzyskałem informacji, jakie wymogi muszą zostać spełnione, aby móc je nabyć. Uważam to za afront względem klientów, bo wygląda no to, że dzielicie klientów na lepszych i gorszych. Takie rozróżnienie zawsze będzie się źle kojarzyć! Tym samym apeluję o zmianę w kwestii nowych subfunduszy lub o podanie wyraźnych progów dostępu, a nie zasłanianie się 'procedurami wewnętrznymi' banku.

  • Były_klient_banku - 28.02.2018 o 20:15 Odpowiedz

    Na próbę zakupiłem fundusze akcyjne za 1000 zł. Po niespełna roku przyszedł kryzys i ich wartość spadła o ponad połowę. Po ponad 6 latach zdecydowałem się zamknąć konto bankowe w WBK, więc musiałem zlikwidować również fundusz, a jego wartość nadal wynosiła mniej niż połowę włożonych środków. Dodatkowo przy wypłacie środków bank naliczył opłatę!!! Wszystko oczywiście zgodnie z umową, a umowa jest taka, że Ty możesz zarobić lub stracić, a bank zarobi na Tobie zawsze.

    Zastanów się czy warto.

  • Może kilka słów o opłatach za zarządzanie, dystrybucyjnych, manipulacyjnych i innych. Tak dla pełni informacji.

Dodaj komentarz